Denník N

Blog N: Jakub Feltovič

🇸🇰 Jakub Feltovič
– narodený 12. júla 1994 v Prešove
– v domovských Lipanoch vyštudoval gymnázium, v roku 2008 ako 13-ročný zvíťazil vo svojej kategórii na Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku v Moskve; svojho času v tejto súťaži triumfovala aj nemecká kancelárka Angela Merkelová
– prispieva blogmi o politike a medzinárodných vzťahoch; zaujíma sa o politiku, diplomaciu, právo, financie, zdravotníctvo, situáciu na Slovensku i v Európe a vo svete
– bojuje za lepšie, demokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov a nezodpovedných populistov; taktiež bojuje za Slovensko bez extrémizmu, zastáva antifašistický, antikomunistický a antitotalitný postoj
– ideologicky a hodnotovo má blízko k francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a tiež k rakúskemu kancelárovi Sebastianovi Kurzovi a k rakúskej i Európskej kresťanskej demokracii
– zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie na Slovensku
– zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky a vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie
🇬🇧🇺🇲 Jakub Feltovič
– born on 12 July 1994 in Prešov
– graduated from grammar school in his home town of Lipany, in 2008 he won the International Olympics in Russian language in Moscow as a 13-year-old; formerly, German Chancellor Angela Merkel also triumphed in this competition
– contributes blogs on politics and international relations; is interested in politics, diplomacy, law, finance, healthcare, the situation in Slovakia and in Europe and in the world
– fights for a better, democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists and irresponsible populists; also fights for Slovakia without extremism, takes an anti-fascist, anti-communist and anti-totalitarian stance
– ideologically and value-wise, he is close to French President Emmanuel Macron, as well as to Austrian Chancellor Sebastian Kurz and to Austrian and European Christian Democracy
– advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy in Slovakia
– advocates the building of a modern, united, fair and economically and militarily strong and socially inclusive European Union

Najnovšie články autora

Foto: TASR-Martin Baumann