Denník N

Blog N: Pavol Pék

Som študentom podnikového hospodárstva a manažmentu na UJS v Komárne. Mám kvalifikáciu interného auditora v oblasti environmentálneho manažérstva na základe medzinárodných certifikačných štandardov ISO 14001: 2015 a ISO 19011: 2018. Okrem som členom tímu Fashion Revolution Hungary, ktorý je prítomný vo viac ako 100 krajinách a sleduje medzinárodne jednotné ciele reformy textilného priemyslu (vzdelávanie, zlepšovanie výrobných podmienok, ochrana životného prostredia).

Najnovšie články autora