Denník N

Gabriela Kisová

Teoretička umenia a kurátorka. Narodila sa v Košiciach, vyštudovala sociológiu a vedu o výtvarnom  umení a médiách na Universität Konstanz (SRN) a výtvarnú výchovu na Prešovskej univerzite. V rokoch 2007 až 2009 pôsobila vo vydavateľstve Kalligram a v rokoch 2008 až 2019 bola riaditeľkou galérie súčasného umenia Krokus v Bratislave. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ukončila doktorandské štúdium dizertačnou prácou venovanou dokumentárnym filmom o výtvarných umelcoch 2. polovice 20. storočia. Pedagogicky pôsobila na Fakulte umení TU v Košiciach a na VŠVU v Bratislave.

Najnovšie články autora