Denník N

Blog N: HelloSzerdahely

O.Z. HelloSzerdahely: Cieľom združenia je podporovanie, propagovanie a presadzovanie ekologických opatrení. Podpora regionálnej kultúry a podpora pri údržbe kultúrnych pamiatok v meste a okolí. Spolupráca a pomoc obciam a mestám pri navrhovaní a realizácii sociálnych, zdravotných, športových a kultúrnych projektov a aktivít so zameraním na trvalú udržateľnosť. Konzultačná činnosť zameraná na prevenciu znečisťovania životného prostredia a ochranu zdravia ľudí.

Najnovšie články autora