Denník N

Blog N: Henrieta Tulejová

Som partnerkou a lektorkou Advance Institute Praha, kde sa venujem vzdelávaniu primárov, prednostov, vrchných sestier a manažérov v zdravotníctve. Mojou hlavnou témou je ekonómia zdravotníctva.

Môže sa zdať, že ekonómia do zdravotníctva nepatrí. Zdravotníctvo má predsa liečiť. Ale aj tu platí v ekonómii dôležitý princíp vzácnosti. Najvzácnejším zdrojom nás všetkých je čas. Všetci chceme žiť dlho, bez bolesti a chorôb. A zdravotníctvo má dnes k dispozícii odborníkov a liečebné technológie, aby nám v tom pomohlo. Viacerí z nás však každodenne zažívame, že v ňom niečo nefunguje – nevieme zohnať k lekára, musíme platiť rôzne netransparentné poplatky, nemocnice sú zadĺžené, trpia nedostatkom personálu a ich priestory nevyzerajú „lákavo“.

Baví ma premýšľať o tom, ako sa dá zdravotníctvo spraviť lepšie. Pristupujem k tomu z 2 pohľadov. Po prvé ako analytička, ktorá sa snaží popísať skutočné problémy slovenského zdravotníctva. Po druhé, som pragmatik a preto premýšľam o praktických a uskutočniteľných riešeniach. Inšpirácie hľadám v dobre fungujúcich príkladoch v nemocniciach a poisťovniach v strednej Európe (Slovensko a Čechy) a v rozvinutých zdravotných systémoch najmä v Európe (Holandsko, Švajčiarsko, Veľká Británia) i USA.

Najnovšie články autora