Denník N

Blog N: Igor Čečko

 

Ing. Igor Čečko,

spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Finanzpartner, a.s.  

Koncom roka 1998 sa prvýkrát zoznámil s príležitosťou poskytovania finančných služieb a vo februári 1999 sa zúčastnil štartovacieho seminára, kde si osvojil informácie o možnostiach sprostredkovania finančných služieb.

V tom čase končil štúdium na Ekonomickej fakulte – odbor – bankovníctvo, poisťovníctvo, financie a investovanie a vykonaním štátnej záverečnej skúšky štúdium aj úspešne ukončil v roku 2000. Napísal a úspešne obhájil diplomovú prácu na tému „Hypotekárne bankovníctvo na Slovensku a v Európe“.  Už počas štúdia sa intenzívne zaujímal o finančné služby a ich poskytovanie, v ktorých videl jedinečnú a spravodlivú príležitosť na vybudovanie úspešnej kariéry. V roku 1999 začal na pozícii (bežného) obchodníka, kedy jeho úlohou bolo vyhľadávať, získavať klientov a nastaviť pre klientov správne finančné plány. Po kariére obchodníka a manažéra v priamom predaji a networkingu,  následne v roku 2008 riadil pobočku retailovej banky a dosahoval nadpriemerné výsledky v primárnych obchodných ukazovateľoch aj vďaka vybudovaniu vzťahov s externými partnermi. V externom obchode vycítil príležitosť pre nastavenia vlastného a nezávislého obchodného modelu a v roku 2009 jeho vízia služby pre klienta sa stretla s pochopením a víziou služby pre spolupracovníka aj u zakladateľa spoločnosti Finanzpartner, JUDr. Eduarda Nagy. Začali tak mimoriadne úspešne vytvárať nadštandardnú obchodnú príležitosť, budovať tím skúsených lídrov a s ambíciou a spoločnými silami vybudovať dlhodobo najúspešnejšiu spoločnosť v poskytovaní odborných finančných služieb na Slovensku. Je členom odbornej poroty súťaže Zlatá minca. Zlatá minca je nezávislá a transparentná súťaž finančných produktov, ktorá sa na Slovensku koná od roku 2005. V roku 2017 sa mu dostalo prestížneho ocenenia uvedením do Oxfordskej encyklopédie osobností Slovenskej a Českej republiky. Jeho posolstvom sa stalo spojenie 3 činností, ktoré sú v riadení a motivácií najdôležitejšie. Vzdelávať, inšpirovať a zlepšovať.

Najnovšie články autora