Denník N

Blog N: Igor Prieložný Jr.

Od roku 2010 miestnym poslancom v Bratislavskej mestkej časti Devín.
Momentálne vicestarosta Devína – zárobkovo činný ako remeselník a filmár.
Politicky aktívny člen Slobody a Solidarity.

Najnovšie články autora