Denník N

Blog N: Inštitút moderného spotrebiteľa

Inštitút moderného spotrebiteľa prináša nový pohľad na spotrebiteľskú problematiku, ktorá súvisí s rýchlym rozvojom nových technológií. Spotrebitelia a koncoví užívatelia produktov a služieb sú denne konfrontovaní so zavádzaním inovácií v každej oblasti života, čo vyžaduje ich neustále adaptovanie sa na nové výzvy a príležitosti digitálneho sveta. Inštitút má za cieľ venovať sa témam, ktoré sú spojené s reguláciou a využívaním internetu a moderných technológií.

Tento blog je platený.

Najnovšie články autora