Denník N

Blog N: Iv Suchaničová

Žena. Single. Nateraz.
Občas vyhorená. Občas šťastná.
Dobrodružná. Usadená.
Láskavá. Prísna.
Psacia mama.
.
Chcem veriť, že svet je pekný a dobrý. Že sa máme z neho tešiť, starať sa oň a navzájom si pomáhať. Lebo ľudia sú dobrí.
.
Čo mám rada: červený melón, láskavý sarkazmus, piatkové poobedia, umytý riad, more, nakupovanie darčekov
.
Čo nemám rada: ľudskú hlúposť a nespravodlivosť, small talky, vetu „ja som ti to hovoril/a“, koriander, sťahovacie pančušky, nakupovanie darčekov
.
Desať rokov som pôsobila v NGO sfére, venujem sa sociálnej oblasti z pohľadu rovnosti príležitostí, eliminovania predsudkov a stereotypov v spoločnosti.
Pracovala som priamo v teréne s užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex biznise, rómskej vylúčenej lokalite, či ľuďmi bez domova alebo aj s ľuďmi s viacnásobným postihnutím. Viedla som Nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež, mojou srdcovkou je koučing a mentoring.
.
V súčasnej dobe pracujem pre Zdravé regióny ako koordinátorka asistentov podpory zdravia pre bratislavský kraj, okrem toho sa venujem metodickému vedeniu pracovníkov s mládežou zo znevýhodneného prostredia a lektoringu. Som súčasťou medzinárodnej platformy Wise mind, ktorá sa fokusuje na duševné zdravie a prácu s obeťami traumy.
.
Písať budem o živote. Lebo je skrátka škoda o ňom nepísať, keď sa dá.
.
Od strastí a radostí každodenného, i cestovateľského, života cez recenzie na filmy a knihy, až po životné príbehy, či skúsenosti, ktoré sa ma dotkli počas môjho profesného života.

Najnovšie články autora