Blog N: Ivan Baltay

Som aktivista Hejného metódy. Snažím sa ju vyportovať do humanitných predmetov (pilotne už beží v Dejepise na jednej súkromnej ZŠ). Ukazujem, že jazyk a jeho vlastnosť, dejinnosť, je činnosť a nie výklad.

Blogy

|