Denník N

Ivan Baltay

Blog N: Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI pre konštruktivistické učenie humanitných predmetov Hejného metódou. Už 2 roky pilotujeme Dejepis 5-7 na súkromnej ZŠ. Najrýchlejší model OpenDejepisu sa nám podari kombináciou a) Marketingovej stránky vo WordPresse - etri.sk (čiže kocúr už skoro vyskočí z obrazu) a b) Učiacej stránky v Moodle - Moodle dashboard/my courses D5-D7 s pár ukážkami Inšpirácií - https://moodle.etri.sk/my/ - prístup: usr test/pwd P0zrite!. Ešte dorobíme Denník a potom túto basic verziu bez analytiky v decembri spustíme. Aby sa to začalo ladiť používaním. Ak sa to rozbehne, čaká nás veľký/dlhodobý cieľ - AI sémantický analyzátor Inšpirácií a Denníkov, generujúci všetky zaujímavé vylepšenia pre učiteľa...

Najnovšie články autora