Denník N

Blog N: Ivan Baltay

Založili sme šuflíkové OZ ETRI – https://etri.sk/. Zaoberáme sa teóriou konštruktivistického vyučovania. Za jeho invariant považujeme bezvýkladovú tvorivosť, ktorá principiálne vylučuje transmisiu manipulácie. Nielen od peerov, ale aj od inštitúcií a ich predstaviteľov, ktorí predstierajú, že sú Hejnyovskí. Aj odo mňa. Neblogy, ktoré tu tvorím, sú prototypy konštruktivistických hračiek. Prototypizovanie je základná vlastnosť konštruktivizmu, ktorú napr. OS Unix rozvinul do Rule of Optimization: „Prototype before polishing. Get it working before you optimize it“/“Make it run, then make it right, then make it fast“/“90% of the functionality delivered now is better than 100% of it delivered never“ – (in https://nakamotoinstitute.org/static/docs/taoup.pdf, s. 46-47).

Najnovšie články autora