Blog N: Jozef Kuric

Jozef Kuric

Kedy tam už budeme?

V každom kníhkupectve sa snažím preplávať aj vo vodách s knihami pre deti a mládež. Aj napriek dospelosti…

Jozef Kuric

Tour de Chudoba

Tochmanove reportáže sú autentické a obrazotvorné. Sú to obrazy z prostredia, kde je chudoba a zneužívanie každodennosťou, a zároveň…

Jozef Kuric

Cisárove staronové šaty

Cisár Ryszarda Kapuścińského je vynikajúcou reportážnou sondou o mechanizme konkrétneho autokratického režimu. Jeho precízna diagnostika však…

Blogy

|