Denník N

Juraj Podroužek

filozof a IT manažér. Venuje sa etike IT, predovšetkým etike AI a hodnotovo orientovanému dizajnu. Zaujíma sa o zapojenie etických hodnôt a princípov do procesu vývoja a nasadzovania IT. Spoluzakladateľ spolku E-tika a člen stálej komisie pre etiku a reguláciu AI. Pracuje pre Kempelenov inštitút inteligentných technológií a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Najnovšie články autora