Denník N

Blog N: Katarína Harčová

Verím v to, že ľudská myseľ je neustále sa schopná učiť. Ľuďmi sme hlavne vďaka našej túžbe spoznávať a uvedomovať si rozmanitosť sveta okolo Nás. Myslím si, že myšlienka René Descartesa: „Cogito, ergo sum“ vyjadruje v úplnosti, to čo Nás robí ľuďmi. Práve preto sa neustále zaujímam o vzdelávanie sa a v súčasnosti sa napríklad zdokonaľujem vo svojej poľštine. Milujem knihy a hudba je môj život od metalu po jazz, cez pop.
Vyštudovala som odbor Dejiny a teória umenia a myslím si, že práve kultúra a história prinášajú aj do súčasného moderného a technologického sveta často nové pohľady a hlavne nové riešenia. Bohatosť a krása našich pamiatok i ich história, nás môžu naučiť veľmi veľa. Budem šťastná ak tento blog aspoň trochu pomôže v propagácii menej známych a zaujímavých pamiatok, tak ako sa o to snaží moja facebooková stránka: https://www.facebook.com/slovenske.pamiatky/.

Najnovšie články autora