Blog N: Klára Kusá

Klára Kusá

Zrodenie ducha

Tento článok nemá ambície byť kvázi-duchovným výjavom, ako by mohol naznačovať samotný názov. Naopak, snaží...

Klára Kusá

Stavy (bez)nádeje

Jedinci s hraničnou poruchou osobnosti ich pociťujú až príliš často. Stavy bez nádeje. Ako ich prekonať?

Klára Kusá

Stigma porúch osobnosti

Hraničná porucha osobnosti. Tri slová znejúce nepríjemne, nekomfortne až hrozivo. Už len slovné spojenie “porucha...

Blogy

|