Denník N

Marek Števček

Marek Števček je rektor Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdií na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) v roku 1999 nastúpil na Katedru občianskeho práva PraF UK, kde pôsobí doteraz. Okrem toho pôsobil aj na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ako vedecký pracovník v Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. Občianske právo procesné prednášal aj na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. V rokoch 2012 – 2015 bol predsedom Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné právo.

Najnovšie články autora