Denník N

Blog N: Mário Bošanský

Najnovšie články autora

foto z výstavy v KHB, navšívené dnes, pred stretnutím s Olegom S.

Tvorivosť, Marsilius F. a Nesto

Už som nemal veľmi v úmysle písať o našom projekte, súťaži detí v tvorbe videoklipu na danú pieseň #Džungľoraj, ale i to zmenilo. Súťaž mala ukázať vďaka tvorivosti silu umenia, slobody, vnímania. Mala sa u detí takto prirodzene utvárať ich identita… Pre deti Petržalky a možno i pre ich rodičov to mohla byť zaujímavá myšlienka. Vznikol i pekný videoklip od detí v letnej škole FILMROOM (uvádzam nižšie). Jedna z cien pre deti bude i tá, že bude pripojený k filmu, Miesto pre život – 100 rokov, ktorý sme vytvorili v OZ Presadíme – i vďaka samospráve – minulý rok. Keď sme teda plánovali vyhlásenie výsledkov súťaže práve na mieste, vojenský bunker BS – 8 a okolie, ktoré inšpirovalo v roku 2017 (i stretnutie s Matejom Tóthom počas Behu vďaky (Deň červených makov (11.11.2017)), netušili sme, že „sila tejto myšlienky“, či samotný Projekt Marsilius má takú silu… (projekt OZ Presadíme pomenovaný po filozofovi Marsiliovi Ficiniovi, prekladateľovi Platóna, inšpirátora umelcov, vedcov, astrológa…). Vždy sa nám pred samotnou akciou diali rôzne náhodné situácie, ktoré i zarazili, prekvapili a obohacovali samotné plánovanie, priebeh akcie, ale keď som sa dnes v novinách dočítal, že na miestach, kde sme boli viac menej impulzívne a možno deťom, ktoré tam boli odmenené to nedávalo veľký zmysel, že tam vyrastie nová mestská štvrť, ktoré bude i centrom umenia, tvorivosti, nového životného štýlu, prekvapilo to. Teda dňa 19.11.2019 sme tu sadili strom s historikom Dušanom Kováčom, vlastne počas nedožitých narodenín tohoto filozofa z Florencie z čias renesancie a príspevky, príhovor možno nájsť v blogoch písaných k tejto téme minulý mesiac (…a kúsok toho „najlepšieho“ je i v závere remixu piesne Džungľoraj…).

moje foto...

To ste ješte nepotkali třicet detí s Josefínou…aneb Kon se pase na terase

Včera som sa zúčastnil výbornej debaty, festivalu v DK Lúky v Petržalke. Išlo o to, ako vrátiť život do Petržalky, kde boli kedysi plné ihriská detí a rodičia mali určitý súcit, solidaritu, či pochopenie medzi sebou. Princíp rovnosti a rešpektu, ako sa hovorí… Konkrétne išlo o využitie terás, ktoré nemajú vlastníka, hospodára, pustnú, prehrievajú klímu…ohrozujú životy detí i seniorov…Boli tu ľudia, ktorí sa venujú kultúre, otvorili tu galérie, riešia zvuk, obraz, besedy, fotografie… Boli tu ľudia ohľadom ekológie, solidarita s planétou, separovanie, starostlivosť o vodu v pôde, stromy…kompostovanie. Boli tu ľudia ohľadom komunít, sociálnej práce a sociálnej patológie, ktorí vraveli, že každý zásah do verejného priestoru je dobré komunikovať, zasiahne s kladným i záporným nábojom. Konflikty sa dajú riešiť. A boli tu i odborníci i zodpovední zo samosprávy, ktorí dali nový pohľad, svetlo…koncept…Fotky, ktoré dávam k tejto udalosti dokumentujú môj dnešný športovo – kultúrny výlet, ktorý trval presne 78 minút. Ide o doklad toho, čo som tu navrhoval predtým. Tvrdiac znova, že aj komunikácia, výchova, rešpekt…to všetko je súčasť kultúry. Poviem len jeden fakt, ktorý prinieslo OZ Utopia, kde vraveli, že spoločenská entropia, ktorá je nameraná v spoločnosti, má 61%. Pri 65% je údajne spoločnosť už neudržateľná, nie je spoločnosť (nedôvera, polarizácia, nekomunikácia…) Záver moderátorky po blokoch diskusií, ktorý tak na rýchlo zhrnula potreby bol: komunikovať, uľahčiť, sprehľadniť, financovať… Ja len poviem, že tá komunikácia samosprávy, kompetentnosť úradníkov, …vychádza z celkových podmienok, aké tu máme. Väčšina ľudí tu vyrastala, boli vychovávaní týmto školstvom, touto spoločnosťou…preto je dobré, keď sem prišli a ešte prídu vzdelaní, mladí, či múdri ľudia rôzneho veku…a premiešajú, dodajú chuť, vôňu a farbu…

SNP a poznanie nevyhnutnosti

Možno sa to podarí a náš známy kapitán pôjde o pár mesiacov do civilu. Môžeme mu strihať meter? No neviem. Využívajúc tie isté reči ako jeho predchodcovia, ktorí spôsobili neuveriteľnú tragédiu zdrvujúcej svetovej vojny sa predsa snaží zasiať svoje semienko do duše národa…a čo sa deje v tých vyše 40 percent spoločnosti, ktorá nechodí voliť a na ktorú zjavne naše školstvo nenechalo výrazné stopy (napriek odhodlaniu realizovať výchovu mládeže v súlade s hodnotami demokracie, v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky…ako majú v rôznych deklaráciach cele roky, desaťročia na školských nástenkách vo vestibuloch škôl). Kto chce, môže si porovnať „vedecké názory“ napr. na tému homosexuálov v rokoch 1932 -1945, či rovno pozrieť si rečnícke prejavy „kompetentných vodcov“ vtedajšej spoločnosti, s tými dnešnými… Kto chce, môže si klásť otázku, o čo išlo pri oslave SNP… a či niektoré tie šokujúce reči sú v súlade s tým, čo máme v Ústave SR… A kto chce, môže preskúmať i ďalšie faktory, ktoré sa pravidelne a účelovo ako karty v pravý čas predhadzujú nášmu tradičnému národu, ktorý najradšej chodí v kroji na vynovené námestia miest v srdci Slovenska…a samozrejme pije tradičné nápoje …a doma má poriadok… (napr. „menšinová“ karta, cudzinci, …neznámi…)… (trochu i váham, či toto vôbec písať, ale čítam teraz knihu Martina Rázusa Argumenty (odporúčam) a zdá sa, že je dobre nejak reagovať práve na takéto veci „duch národa“, pravda a podobne…)…

Pripojenie...
keď som bežal, včera po hrídzi, premýšľal nad včerajším blogom. v mieste dobehu som sa zamyslel nad mapkou a doma skúsil tvoriť plagát...
Máme všetko