Blog N: Martin Makara

Martin Makara

Válek vo farbách

Keď je reč o minulom režime, takmer vždy sa vedie jednorozmerne a čiernobielo. Realita je však vždy…

Študent filológie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, priaznivec kinematografie a literatúry.

Blogy

|