Denník N

Blog N: Martin Kaňa

Ing. Martin Kaňa
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštová banka, d.s.s., a.s. a Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštová banka, správ. spol., a.s.

Vysokú školu som vyštudoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte podnikového manažmentu.
V rokoch 2010 až 2017 som v Poisťovni Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group zastával pozíciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva.
Predtým som pôsobil na viacerých postoch v bankovom sektore a sektore kapitálového trhu.

Najnovšie články autora