Denník N

Matej Vajda

Matej Vajda

Absolvoval štúdium kondičného trénerstva na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Vyrastal v športovom prostredí a aktívne sa venoval kanoistike na divokej vode najprv ako športovec, neskôr ako tréner. V súčasnosti pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník Diagnostického centra prof. Hamara na FTVŠ UK a zároveň analytik športovej prípravy spolupracujúci so športovcami z rôznych športových odvetví, ako i bežnými ľuďmi.

Najnovšie články autora