Denník N

Blog N: Michaela Grančayová

PhD študentka na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, absolventka arabistiky a anglistiky, lektorka arabského a anglického jazyka. Vo svojej dizertačnej práci sa venujem skúmaniu roly egyptských žien počas revolučných udalostí v roku 2011. Odborne sa zaujímam o problematiku Arabskej jari, arabský feminizmus, moderné trendy v Islame a moslimské ženy v európskej politike. Milujem štúdium cudzích jazykov, cestovanie, históriu a zvieratá.

Najnovšie články autora