Denník N

Tlaèová konferencia Rady pre rozpoètovú zodpovednos (RRZ) na tému Hodnotenie návrhu rozpoètu verejnej správy na roky 2015 až 2017. Na snímke èlen RRZ Michal Horváth. FOTO TASR - Michal Svítok

Michal Horváth

Najnovšie články autora