Denník N

Profilová fotka

Blog N: Milín Kaňuščák

Štátna príslušnosť :  Slovenská republika, Miesto narodenia: Prešov 1971, Bydlisko : Bratislava

Vzdelanie  1989 – 1994  Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta Študijný smer:    Ekonomika a riadenie stavebníctva Špecializácia:  Stavebný manažment Ukončenie 1994: Diplomová práca – finančná analýza stavebného podniku, štátne skúšky, promócia

Project Nord East ( 1997 Newcastle, Veľká Británia), Micro loan procedure in Grameen Bank ( 1998 Dhaka, Bangladesh, Svetová Banka)

Od 2005  KAMI PROFIT  s.r.o-. www.kami-profit.sk  Pozícia:Majiteľ a konateľ

2010-2012  Ministerstvo dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja  Pozícia: Generálny riaditeľ – sekcie pozemných komunikácii, cestnej dopravy a Investičných projektov

1998 – 2001    SLOVENSKÁ SPRAVA CIEST Profil spoločnosti:Spoločnosť zabezpečujúca výstavbu ciest a diaľnic ako aj ich údržbu Pozícia: Finančný riaditeľ spoločnosti

1994-1998      Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov  Pozícia: Riaditeľ centra, Vedúci finančného poradenstva a mikropôžičkového centra

Záľuby:  Šach, Tenis, Lyžovanie, Automobilové Rally a Športové lietanie na jednomotorových lietadlách, Numizmatika politika a veci verejné

Deti (4) : Lucia, Margaréta, Kristína, Barbora

Najnovšie články autora