Denník N

Miroslava Kovářová

Absolventka Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (1981) a Pedagogiky tanca na HTF VŠMU (1990).

Pôsobila v profesionálnych tanečných telesách ako baletná majsterka a neskôr šéfdramaturgička Baletu Slovenského národného divadla, tanečná pedagogička a vedúca tanečného súboru v Divadle Nová scéna, dramaturgička a výkonná riaditeľka tanečného súboru Balet Bratislava. Spolupracovala s choreografmi doma i v zahraničí.

Od roku 1991 pôsobí ako tanečná pedagogička na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU, kde sa primárne venuje výučbe Techniky José Limóna. Od roku 2015 je vedúcou katedry.

Absolvovala štúdium Feldenkraisovej metódy a v súčasnosti sa aktívne venuje tejto metóde ako lektorka. Stála pri zrode Asociácie súčasného tanca, založila Asociáciu Bratislava v pohybe a od roku 1997 je umeleckou a do roku 2020 bola i výkonnou riaditeľkou medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe.

Najnovšie články autora