Blog N: Mišo Šesták

Mišo Šesták

Bez pálenky niet obriadku

O jednej zaujímavej knihe. O živote a domácom priemysle v Novohrade za prvej republiky. O pálenke, ktorá utužovala vzájomné vzťahy.

Hoci som sa tam nenarodil a nikdy trvale nežil, k srdcu mi prirástlo Hradište a celý horný Novohrad. S partiou okolo hradištského obecného časopisu sa snažíme mapovať jeho históriu (hlavne obdobie rokov 1880 - 1989). Na čo nám sily stačia, to sa snažíme i publikovať...

Blogy

|