Pavel Pakoš

Pavel Pakoš

Pokúšam sa týmto blogom spropagovať u nás zatiaľ málo známu vedu: filozofiu medicíny - etikoterapiu. A ku tomu trochu zdravo netolerantného antiprimitivizmu a spirituálne aristokratického nadhľadu

Najnovšie články autora

Život v luxuse

Pokušenie života v luxuse je reálne. Nechceme ho odkladať na život po smrti. Radi by sme…

Jééé, pánbožkári…

Patologickú spiritualitu treba vedieť rozlíšiť od spirituality zdravej. Chce to však trocha inteligencie.

Najčítanejšie

| |