Denník N

Blog N: Aliaksei Kazharski

Som výskumný pracovník a prednášam na Fakulte Sociálnych a Ekonomických Vied Univerzity Komenského a Fakulte Sociálnych Vied Univerzity Karlovej v Prahe. Pochádzam z Bieloruska.
Mojim zameraním je medzinárodná politika. Prečítajte si aj moje akademické publikácie o Slovensku:

– Two kinds of small? The ‘EU core’ in Slovak and Czech geopolitical
imagination

– The End of ‘Central Europe’? The Rise of the Radical Right and the Contestation of Identities in Slovakia and the Visegrad Four

Najnovšie články autora

Do Kremľu a zasa späť. Čo analytici nechápu na „ruskej mäkkej moci“

Dezinformačné aktivity Kremľa mali nešťastný dopad na pojem „mäkká moc“ (soft power). Stalo sa tak nielen v samotnom Rusku, ale aj na západe. Tak ako aj v prípade iných západných konceptov, Rusko si tento koncept prisvojilo avšak pri tomto procese prišlo k nepochopeniu. Pôvodná definícia konceptu podľa Josepha Nyea zahŕňala nevojenskú moc. Išlo o schopnosť krajiny byť atraktívnou pre iných, čo vyplývalo z jej kultúry a politických hodnôt. V Rusku bola „mäkká moc“ interpretovaná v oveľa negatívnejšom zmysle, ako zbraň informačnej vojny, ktorá je používaná za účelom destabilizácie krajín a organizácie prevratov. Po vypuknutí ukrajinskej krízy v roku 2014 začala západná analitycká komunita venovať zvýšenú pozornosť kremeľským záškodníckym operáciam a módne slovíčka “hybridná vojna” a “propaganda” sme odvtedy začali počúvať na pravidelnej baze. Bohužiaľ, v tejto súvislosti niektori novinari a analytici nekriticky prijali kremeľskú interpretáciu pojmu „soft power“, a začali hovoriť o “ruskej mäkkej moci” vtedy keď mali v skutočnosti na mysli dezinformačné a manipulačné praktiky. Takéto chybné zlúčenie dvoch vyslovene odlišných významov nás nielen pripravilo o veľmi užitočny koncept z oblasti medzinárodných vzťahov, ktorý môžeme stále používať na analýzu skutočnej ruskej mäkkej moci. Zároveň to môže mať aj nebezpečné dôsledky pre kľúčové politické slobody ako je napríklad sloboda prejavu.