Denník N

Blog N: Nikola Datkova

Študujem počítačovú lingvistiku a kongitívnu vedu na University of Pennsylvania, ale momentálne pokračujem v časti svojho štúdia ako hosťujúci študent na University of Cambridge. Okrem tém zo svojho odboru sa zaoberám aj existenčnými rizikami ľudstva (najmä tými, ktoré sa týkajú umelej inteligencie), a ďalšími spoločenskými témami ako prístup k starostlivosti o ženské zdravie či prispôsobovanie vzdelávania potrebám 21. storočia. Vo voľnom čase sa venujem hrám, umeniu, zvieratám, a mnohým ďalším aktivitám.

Najnovšie články autora