Denník N

Blog N: Nina Vrbanová

Kurátorka a kritička súčasného umenia. Študovala na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie UKF v Nitre a na Univerzite Karlovej v Prahe. V rokoch 2009 – 2013 pracovala ako kurátorka Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave, od roku 2014 pôsobila v Kunsthalle Bratislava, v rokoch 2017 – 2021 ako jej riaditeľka a šéfkurátorka. Dnes je prezidentkou nezávislej platformy Office for Contemporary Art Slovakia a členkou Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Najnovšie články autora