Denník N

Blog N: oz STOPA

Občianske združenie STOPA Slovensko je mimovládna organizácia zameraná na ukončovanie pouličného bezdomovectva v Bratislave. Je súčasťou Európskej siete miest v rámci kampane „The European End Street Homelessness Campaign“. Je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb. V práci využívajú kombináciu sociálnej práce, terapie a environmentálnych aktivít. Má reálne výsledky v podobe plne integrovaných ľudí bez domova, ktorí už nemusia a nechcú využívať sociálne služby.

Najnovšie články autora