Denník N

Blog N: Peter Dan Ferenčík

Dvanásť rokov som pôsobil v RTVS ako manažér programu, tímlíder hudobnej redakcie Rádia Devín, ale aj ako hudobný redaktor, moderátor či dramaturg. Počas spoluprác s kultúrnymi hudobnými inštitúciami, umeleckými školami, etablovanými festivalmi a kultúrnymi centrami som koordinoval dramaturgicky výber programu pre vysielanie RTVS. Bol som tvorcom šiestich vysielacích cyklických formátov v Rádiu Devín. Som zakladateľom, dramaturgom a tvorcom projektu „Rezidenčný súbor Rádia Devín“, ktorý podporoval vznik nových hudobných diel, propagoval slovenských umelcov a rekonštruoval zabudnuté diela slovenských autorov. Vysielal som reláciu Ars Musica, ktorá sa venuje kultúrnym témam v rozhovoroch s osobnosťami slovenskej kultúry. Vyučoval som slovenskú hudbu, inštrumentáciu a hudobnú dramaturgiu v médiách na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Na rovnakej škole som ukončil doktorandské štúdium skladby. Ako skladateľ som spolupracoval s poprednými slovenskými a zahraničnými interpretmi a hudobnými telesami, napr. Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ostravská banda, Ensemble Ricercata, Szymon Bywalec, Peter Valentovič, Barbara Kler, Petr Kotík a iní. Moje diela vysiela Slovenský a Český rozhlas. Bol som porotcom v medzinárodnej súťaži Concertino Praga a členom poroty Radio Head Awards. https://peterdanferencik.sk/

Najnovšie články autora