Denník N

Peter Križan

Peter Križan (*1952, Bratislava, Slovensko) vyštudoval medicínu, je špecialista v lekárskej genetike. Po revolúcii v roku 1989 pracoval vo viacerých manažérskych zdravotníckych funkciách. Bol prezidentom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky a predsedom Etickej komisie ministerstva zdravotníctva. Ostatných 12 rokov pracuje ako genetik. Spolu s priateľmi svojej generácie založil v roku 1995 Teologické fórum, ktorého bol do roku 2012 viceprezidentom. Po rozpade Teologického fóra sa stal zakladajúcim členom nového združenia ok21 a druhé funkčné obdobie je jeho predsedom. Od roku 1979 je ženatý, manželka Kristina je onkologička a zakladateľka odboru paliatívna medicína na Slovensku. Majú dve dospelé dcéry a dve vnúčatá.

Najnovšie články autora