Denník N

Blog N: Petr Kocina

Petr Kocina vyštudoval medzinárodné právo na Leicesterskej univerzite vo Veľkej Británii a pred tým aj etiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde aktuálne pôsobí na Katedre etiky a estetiky. V Británii napísal dizertáciu z oblasti humanitárneho (vojnového) práva na tému „Právny status bojovníkov Islamského štátu v medzinárodnom práve“. Na Slovensku obhájil dizertáciu s názvom: „Sexuálne a reprodukčné práva a ich etické implikácie“. Vo svojej akademickej práci sa venuje rôznym aspektom práva a jeho etickým implikáciám.

Najnovšie články autora