Blog N: Richard Miške

Richard Miške

Rimania stavajú v Dúbravke

Rímske stavby v mestských častiach Bratislava-Rusovce a Bratislava-Devín patria medzi tie známejšie. Ale tá najzachovalejšia sa nachádza…

Zaujímam sa o históriu, genealógiu, numizmatiku a paradoxne aj o poéziu.

Blogy

|