Denník N

Blog N: Slovenská psychedelická spoločnosť, o.z.

Sme medziodborové občianske združenie pozostávajúce z profesionálov z oblasti psychológie, psychoterapie a psychiatrie, ako aj z iných oblastí.
Naším hlavným poslaním je spájanie odborníkov a sprostredkovanie poznatkov o vývoji na poli psychedelického výskumu a práce s psychedelikami odbornej i laickej verejnosti. Cieľom je takisto priniesť do spoločenskej diskusie na túto tému vecný a racionálny tón a argumenty.
Autori clankov: Mgr. Martin Pažitný, MUDr. Martin Šurkala, Mgr. Adam Greif, PhD.

Najnovšie články autora