Denník N

Blog N: Simona Petrík

Som poslankyňa NR SR za SPOLU - občiansku demokraciu a členkou predsedníctva, venujem sa zlepšovaniu postavenia žien v spoločnosti, na trhu práce, ale aj pri zosúlaďovaní ich rodinného a pracovného života. Dlhodobo som podnikala v oblasti vzdelávania. Spoluzakladala som a dva roky viedla neziskovú organizáciu Platforma žien Slovenska ako jej predsedníčka.

Najnovšie články autora

Podanie na Ústavný súd podpísalo 34 poslancov