Blog N: Štefan Škultéty

Primátor mesta Trenčianske Teplice od roku 2006, poslanec TSK od roku 2013.

Blogy

|