Blog N: Štefánia Miženková

Štefánia Miženková

Legitimita nášho Ja

Pri chápaní tohto polysemného mechanizmu spoločenského života treba vychádzať z inštitucionalizácie a v nej fixovania hodnôt. Legitimizácia tieto…

Blogy

|