Tomáš Eichler

Tomáš Eichler

Tomáš Eichler pôsobí ako neurogenetik na Research Institute of Molecular Pathology a Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research vo Viedni, kde končí doktorát. Skúma funkcie mozgu pomocou genetických metód, najmä počas spánku a zobúdzania sa. Vyštudoval biológiu a genetiku na UK v Bratislave. Za svoje vedecké prínosy bol ako prvý Slovák ocenený prestížnym medzinárodným štipendiom Boehringer Ingelheim Fonds a cenou Viedenského Biocentra za vedu a umenie.

Najnovšie články autora

Najčítanejšie

| |