Denník N

Blog N: Ľubomír Tuchscher

Od mája 2014 som riaditeľom Slovenského združenia pre značkové výroby (www.szzv.sk). Združenie od roku 1996 zastupuje významné spoločnosti v oblasti rýchloobrátkového tovaru od potravín cez kozmetiku a tabak až po výrobcov obalov. SZZV je členom viacerých medzinárodných združení ako Svetová federácia zadávateľov reklamy (WFA), Európske značkové združenie (AIM), Cosmetics Europe, Asociácia výrobcov čistiacich prostriedkov (A.I.S.E.), Európska aliancia pre obaly a životné prostredie (Europen) a od roku 2021 aj Európska aliancia pre potraviny na rastlinnej báze (EAPF). Na Slovensku je SZZV členom Republikovej únie zamestnávateľov a Rady pre reklamu.

Pred SZZV som pôsobil na viacerých pozíciách v komunikácii v súkromnom (SPP) a štátnom sektore (Ministerstvo dopravy SR).

V minulosti som blogoval na viacerých miestach a k rôznym témam. Tento blog je venovaný primárne témam v súvislosti s fungovaním značkových výrobcov.

Najnovšie články autora