Denník N

Blog N: Veronika Basta

Narodila som sa v Banskej Štiavnici, patrím do generácie Husákových detí. Vyštudovala som priemyselný dizajn nábytku na TU Zvolen. Som vydatá, mám jedného syna.

Od detstva som si budovala pevný vzťah k životnému prostrediu vďaka pozitívnemu vplyvu môjho otca Ing. Milana Kapustu, CSc., zakladateľa a prvého riaditeľa CHKO Štiavnické vrchy. Spolu s bratom Marekom sme sa angažovali aj ako domáci volební pozorovatelia cez Občianske oko počas mečiarizmu. V tom čase som často bola aj členkou volebných komisií. V roku 1997 som po prvý krát dostala príležitosť pozorovať voľby v zahraničí ako medzinárodná volebná pozorovateľka. Začínala som v rámci misie OBSE v povojnovej Bosne a Hercegovine ako „Election Supervisor“. Pozorovala som voľby v Kosove, na Ukrajine, v Arménsku, v Nepále, v Mozambiku, v Zambii, v Etiópii, a s NDI aj v Egypte a v Jordánsku.

Som poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Rovinke a ako predsedníčka Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku sa venujem najmä témam OVZDUŠIE, ochrana podzemnej vody, ochrana zelene a podobne. V roku 2021 som s bola spolu s Komisiou medzi finalistami prvého slovenského enviro ocenenia ATLAS v kategórii ZMENA KLÍMY A OCHRANA OVZDUŠIA. Do júna 2021 som bola členkou pracovnej skupiny pre novú právnu úpravu zákona o ovzduší za Úniu miest Slovenska.

Blogy k téme ovzdušie venujem pamiatke na Ing. Daniela Lešinského, PhD., zakladateľa združenia CEPTA, ktorý mi na tejto novej ceste nezištne pomáhal do októbra 2020.

Najnovšie články autora