Denník N

Vitalia Bella

Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v roku 2005 získala titul PhD. z etnológie a kultúrnej antropológie na FF UK s prácou zameranou na obraz rómskej menšiny v slovenskej tlači. Od roku 2004 pracovala v týždenníku Eurotelevízia. V apríli 2019 nastúpila do Denníka N, kde sa venuje hlavne rubrike Rodina a vzťahy, ale tiež ľudským príbehom a televíznym témam.

Najnovšie články autora