Denník N

Vitalia Bella

  • Zástupkyňa šéfredaktora Denníka N.
  • Narodila sa v Jaremči na Ukrajine. Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v roku 2005 získala titul PhD. z etnológie a kultúrnej antropológie na FF UK s prácou zameranou na obraz rómskej menšiny v tlači.
  • Od roku 2004 pracovala v týždenníku Eurotelevízia.
  • V Denníku N pracuje od apríla 2019, ako reportérka a editorka sa venovala najmä rubrike Rodina a vzťahy a ľudským príbehom. Je spoluautorkou knihy rozhovorov Ako byť šťastný.

Najnovšie články autora