Denník N

Vladimír Leksa - strana 2

Vladimír Leksa sa narodil v roku 1972. Pochádza zo Spišskej Novej Vsi, žije v Bratislave. Počas štúdia biochémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vydával časopis Kyvadlo o vede a umení. Doktorát z imunológie získal v roku 2002 na Viedenskej univerzite. Za svoju doktorandskú prácu bol ocenený Rakúskou imunologickou spoločnosťou. Dnes vedie výskum na Medicínskej univerzite vo Viedni a v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Svoje vedecké práce v oblasti imunológie a nádorovej biológie publikuje v prestížnych vedeckých časopisoch. Vydal niekoľko kníh. Za poviedku Magnetická andulka získal Cenu dieťaťa 2022 vyhlásenú vydavateľstvom Perfekt.

Najnovšie články autora