Denník N

Blog N: Zastavme násilie

Zastavme násilie je blog Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC), ktoré bolo zriadené Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR). Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy. Zároveň vám chceme sprostredkovať, aké aktivity realizujeme a ako sa nám darí v prevencii násilia.

Najnovšie články autora

Foto N - Tomáš Benedikovič

Domáce násilie: musíme prekonať svoju nevôľu pýtať sa

Ole Kristian Hjemdal je sociológ, ktorý sa 22 rokov venuje téme násilia. V minulosti sa venoval aj problematike Rómov žijúcich v Nórsku, témam emigrácie, diskriminácie a rasizmu. V roku 1995 bol jedným zo zakladateľov výskumného centra na Univerzite v Oslo, ktoré neskôr dostalo názov NKVTS – Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies. Centrum skúma dôsledky domáceho a sexuálneho násilia, katastrof a terorizmu, nútenej migrácie a ženskej pohlavnej obriezky. NKVTS je partnerskou inštitúciou Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie v Bratislave.