Denník N

Zoja Droppová

  • Vyštudovala odbor veda o výtvarnom umení na FFUK v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako historička umenia na Pamiatkovom ústave (teraz Pamiatkový úrad SR).
  • Spolupracovala s Divíziou kultúrneho dedičstva pri Rade Európy a ďalšími inštitúciami so zameraním na ochranu kultúrneho dedičstva. 16 rokov bola členkou komisie pre tvorbu zbierok Múzea obchodu v Bratislave.
  • Od konca 90. rokov pracovala vo Vydavateľstve Spolku architektov Slovenska ako odborná redaktorka, neskôr šéfredaktorka architektonickej revue Projekt a editorka odborných publikácií. Kurátorsky a organizačne sa podieľala na viacerých výstavách a podujatiach.
  • O architektúre, dizajne, výtvarnom umení a pamiatkach dlhé roky publikuje v odborných a spoločenských médiách.
  • Je spoluzakladateľkou a členkou výboru Asociácie bratislavských vodáckych klubov, dnes pôsobí v Galérii mesta Bratislavy.

Najnovšie články autora