Denník N

Zuzana Dedík Šidlíková

Zuzana Dedík Šidlíková vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte univerzity Komenského a Odevný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení. V roku 2010 získala doktorát na VŠVU v Bratislave, kde sa venovala výskumnej a pedagogickej činnosti. Je zakladateľkou zbierky módy a textilu v Slovenskom múzeu dizajnu. Od roku 2022 pracuje ako kurátorka v Ústredí ľudovej umeleckej výroby. Je autorkou kníh Móda na Slovensku v medzivojnovom období (2011), Textilná tvorba a dizajn v 20. a 21. storočí (2013), Stratená mÓDA – Odevná kultúra na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 (2016), a spoluautorkou knihy Móda na Slovensku, stručné dejiny odievania (2014) a Karol Kállay – zaostrené na krásu (2019).

Najnovšie články autora