Denník N

Novo-celo-ročné predsavzatia – ako pomôcť dieťaťu naplniť jeho ciele?

Špeciálna pedagogička a odborná garantka programu BUDDY, Zuzana Zimová, hovorí o novoročných predsavzatiach a ich zmysle pre dieťa. Zisti viac o tom, ako môžeš pomôcť naplniť ciele svojho dieťaťa a čomu sa treba vyvarovať, aby dieťa vnímalo proces zmeny pozitívne.

Majú vôbec novoročné predsavzatia pre dieťa zmysel?

Novoročné predsavzatia obvykle namávajú dlhú trvácnosť. Na to, aby človek spravil vytúženú zmenu, nestačí, ak sa v dátume začne písať nový rok. Ide o viacero faktorov, ktoré snahu meniť veci podporujú.

Deti aj dospelí potrebujú považovať zmenu za zmysluplnú a mali by si veriť, že sú jej schopní. Zároveň je ideálne vytvoriť si podmienky na splnenie cieľa a mať niekoho, kto nás v našom predsavzatí podporuje.

Prelom rokov ako začiatok niečoho nového je vhodný štartovací dátum, ale pre dieťa nemá taký silný význam ako pre dospelého. Adolescent, alebo dieťa, považuje za významnejší míľnik svoje narodeniny alebo postup do ďalšieho školského ročníka. Spravidla túžia byť deti väčšie a staršie a chcú nám svoju vyspelosť dokázať aj tým, že sa v niečom zmenia.

3 užitočné rady pre rodiča, aby zmena u dieťaťa vyšla

Reálne sily dieťaťa

Úlohou rodiča je poznať skutočné sily dieťaťa a podporovať ho v takej zmene, ktorú je dieťa schopné uskutočniť. Mal by napríklad vedieť, prečo sa mu nedarí zmenu uskutočniť. Je pre dieťa dôležitejšie niečo iné? Považuje túto úlohu za príliš náročnú a obáva sa zlyhania? Obáva sa neustálej nespokojnosti rodičov a zvyšovania nárokov? Dôležité tiež je, aby dal rodič dieťaťu priestor na vychutnanie si úspechu zo zmeny. Ak si dieťa nemôže alebo nevie užiť, že niečo dosiahlo, bude v budúcnosti demotivované sa o niečo nové usilovať.

Žiadúca zmena

Predstav si, že máš 10 rokov a chceš sa stať kuchárom. Nechce sa ti učiť, chcel/a by si sa zdokonaľovať vo varení. V takomto prípade je pre teba zbytočný argument na zlepšenie tvojho prospechu, že ak sa budeš lepšie učiť, dostaneš sa na bilinguálne gymnázium. Preto je podstatné deti podporovať v hľadaní a uskutočňovaní možných reálnych zmien. Aby sa chceli zmeniť, musí byť dopad pre ne žiadúci. Potrebujú pomoc pri uvedomení si pozitívnych následkov zmeny – nie vždy vedia odhadnúť dopad rozhodnutia. V takomto prípade teda môže byť odmenou za zlepšenie prospechu kuchársky kurz, nová kuchárska kniha alebo spoločné hodiny varenia. Ale najmä musí dieťa pochopiť súvislosť medzi učením sa abecedy a hľadaním receptov v zozname, matematikou, fyzikou a vážením surovín, plánovaním rozpočtu apod.

Podpora ako základ úspechu

Dieťa potrebuje cítiť, že mu rodič verí, i keď sa mu aktuálne nedarí. Zhadzovanie a posmešky zaberajú len zriedkavo a krátkodobo. Vtedy dieťa niečo spraví len zo vzdoru, nie preto, že by v tom samé videlo zmysel. Príklady iných ľudí môžu byť užitočné, ak dieťa verí, že sa im dokáže vyrovnať, ale ak sa im cieľ nedarí rýchlo dosiahnuť, môžu sa vzdať . Nevýhodou takýchto vzorov môže byť veľmi vzdialený cieľ, kde deti cítia, že ho nie sú schopné dosiahnuť. Lepšie je dávať im dosiahnuteľné vzory, ale najlepšie je, keď dieťa cíti, že je hviezdou pre svojho rodiča.

Prečítaj si aj: Tri chyby, ktoré robia rodičia nie len počas Vianoc

Program BUDDY spája deti z detských domovov s dobrovoľníkmi, aby mali lepšiu šancu na dôstojný život.

Dajte deťom čas a staňte sa aj Vy BUDDY dobrovoľníkom.  Ak nemáte čas, pošlite nám príspevok a my nájdeme tých, ktorí deťom z detských domovov dajú svoj čas.

Prečítajte si aj ostatné články na špecifické témy detí z detských a iných domovov.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

 

Teraz najčítanejšie

spájame deti z detských domovov s dobrovoľními a učíme dospelých rozumieť deťom

BUDDY

Odborní psychológovia a pedagógovia v spolupráci s programom BUDDY publikujú príspevky o rôznych situáciách vo vzťahu dospelý - dieťa. Vo svojich textoch vždy poskytujú jednoduché komunikačné riešenia tak, aby bol dospelý pre dieťa dobrým mentorom. Program BUDDY spája deti z detských domovov s vyškolenými dobrovoľníkmi a pomáha im vytvoriť dôverný a dlhotrvajúci vzťah. Dobrovoľník sa učí trpezlivosti a pokore. Deti dostávajú pozornosť, pozitívny vzor a podporu bez predsudkov. BUDDY tak deťom dáva lepšiu šancu na dôstojný život. Spoločnosti zasa prináša príležitosť mať menej detí na ulici, keďže cieľom programu je, aby každé dieťa, ktoré odíde z domova a bolo v programe BUDDY, malo prácu a bývanie. Najdlhší vzťah má 11 rokov. Projekt vznikol v roku 2006.

Tento blog je platený.