Denník N

4000 Slovákov sme sa opýtali, ako užívajú drogy

V októbri sme dostali ponuku pripojiť sa ku Globálnemu drogovému prieskumu (GDS) 2018. Napriek tomu, že sme na celú prípravu mali len pár týždňov,  sme sa do projektu rozhodli pustiť, pretože jediné, čo v postfaktuálnom svete pomáha, sú seriózne dáta a rozumní partneri na strane úradov.

Je pravidelný, je najväčší a sme jeho súčasťou

Ak neviete, čo Globálny drogový prieskum je, tu je zopár čísel na objasnenie. Za 7 rokov svojej existencie sa GDS stal najväčším online prieskumom medzi užívateľmi drog na svete (áno, alkohol a tabak sú tiež drogy). Dáta z tohto prieskumu boli použité už vo viac ako 30 peer reviewed vedeckých článkoch.

Zaoberá sa najrôznejšími témami – od toho, aké drogy ľudia berú, cez to, kde si ich kúpili (podstatná časť je venovaná online nákupom drog), až po to, aký bol ich zážitok s jednotlivými látkami.  Ďalej zisťuje, či respondenti museli po užití vyhľadať lekársku pomoc, či už premýšľali nad ukončením užívania, a tak podobne. Prieskum je zároveň výnimočný v tom, že sa každý rok zameriava detailnejšie na niekoľko vybraných oblastí. Tento rok boli takými oblasťami „drogové panenstvo“, alkoholové etikety a ich účinnosť, ukončenie užívania marihuany či testovanie drog na festivaloch.

Tento rok bol prieskum preložený do 20 jazykov a zapojilo sa do neho viac než 160 tisíc ľudi z viac ako 50 krajín. Preložený bol prvýkrát aj do slovenčiny, vďaka značnej snahe a nadšeniu ľudí okolo Slovenskej psychedelickej spoločnosti.

SAPAS & GDS & Denník N & VY

Prieskum prišiel rozkúskovaný v excel tabuľke, ktorá dosahovala dĺžku viac než 9 000 riadkov a preklad s následnými korektúrami si v priebehu toho minimálneho času, ktorý sme na to mali, nakoniec vypýtal viac než 110 hodín (dobrovoľníckej) práce.

Denník N sa stal mediálnym partnerom pre Slovensko a pomohol nám k tomu, že všetka naša snaha sa nakoniec viac než oplatila. Rozsiahly rozhovor o GDS na Denníku N si môžete prečítať tu.

Pôvodne sme tajne snívali o 1000 – 1500 respondentoch. V priebehu 6 týždňov od zverejnenia slovenskej verzie sa však do neho zapojilo neuveriteľných 4000 respondentov a respondentiek. To predstavuje zhruba 2000 hodín, ktoré ste nám venovali zo svojho času, aby ste sa s nami podelili o informácie. Týmto sme získali zatiaľ najpodrobnejšie dáta o užívaní drog na Slovensku.

Načo to je všetko dobré?

Because your experience matters/ na vašej skúsenosti záleží

Ako už bolo vyššie spomínané, dáta z predchádzajúcich ročníkov slúžili ako podklad k viac než 30 vedeckým článkom. A tým, ako rastie počet zúčastnených krajín, počet participujúcich ľudí, a zároveň rokov, kedy sa prieskum uskutočnil, bude aj počet vedeckých prác úmerne k tomu narastať.

Sme hlboko presvedčení, že jediné rozumné rozhodnutia v oblasti verejných politík sú tie, ktoré vychádzajú zo širokého, alebo ak chcete multiodborového vedeckého poznania a pri ktorých sú zohľadnené potreby všetkých zúčastnených skupín (stakeholders). GDS a dáta z neho predstavujú jeden z podstatných zdrojov poznania, ktoré by pri formovaní drogovej politiky a intervenčných stratégií mali byť brané v úvahu.

Na Slovensku taktiež dlhodobo absentuje kontinuálny a rozsiahlejší výskum drogovej oblasti v tom najširšom slova zmysle. Jediné, čo je tomu aspoň trochu podobné, sú prieskumy ESPAD pre Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA) , ktoré (vďaka za to!) sú vykonávané ako dôsledok nášho členstva v EÚ.

Napriek tomu, že sa Slovenská psychedelická spoločnosť primárne zameriava na psychedeliká a ich využitie v terapii, rozhodli sme sa aspoň takouto trochou prispieť k tomu, že sa táto situácia na Slovensku mení a bude meniť.

Dnes sa všade hovorí o postfaktuálnom svete. My, ktorí sa drogovej problematike dlhodobo venujeme, tomu čelíme už desaťročia. Verejná debata o drogách a pridružená politika sa primárne nesú na vlne emócií a predsudkov, namiesto využitia dát a vedeckých dôkazov, naviac ak tieto dáta zo Slovenska dlhodobo absentujú.

Dúfame, že vďaka vám, vašej participácii a následným vedeckým článkom postupne slovenská verejná politika v oblasti drog začne hľadať také riešenia, ktoré zodpovedajú súčasnému vedeckému poznaniu.

Mimochodom, hlavné výstupy z GDS budú po spracovaní a zanalyzovaní jeho tvorcami zverejnené pre všetkých prostredníctvom Denníka N. Výsledky budú dostupné pravdepodobne už v máji tohto roka.

Nezúčastnili ste sa? Nezúfajte!

Ak ste až teraz zistili, že niečo ako Globálny drogový prieskum existuje, a chceli by ste sa taktiež zapojiť, nezúfajte. Toto bol síce prvý rok, kedy bol dostupný aj v slovenčine, ale určite nie posledný. Ide o dlhodobý projekt a vždy v priebehu novembra sa na vás obrátime s prosbou o vašu pomoc a o 15-60 minút vášho času, aby ste nám pomohli lepšie chápať drogovú problematiku na Slovensku a zároveň svojou trochou prispeli k celosvetovému zlepšeniu pochopenia situácie v oblasti drog.

Ďalší výskum, ďalšia šanca

Zároveň – a toto je už plne v súlade s tým, na čo sa SAPAS v prvom rade zameriava – vám ponúkame dotazník, ktorý vznikol v českom Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) a skúma fenomenológiu psychedelických zážitkov. Na prieskume spolupracujú Česká psychedelická spoločnosť a Slovenská psychedelická spoločnosť.

Prieskum je dostupný tu Fenomenologie změněných stavů vědomí po intoxikaci psychedelickou substancí
Zmena vizuálnej percepcie ako hore na ilustračnom obrázku je jeden aspekt zmenených stavov vedomia. Ak si neviete predstaviť ako takýto stav zmeneného vedomia po psychedelickej substancii vyzerá, odporúčame vám náš článok, ktorý sa tomu venuje z vedeckého pohľadu.

Viac o našich aktivitách sa môžete dozvedieť na našej web stránke, našej facebookovej stránke alebo z našich ďalších článkov.

Martin ‚Demian‘ Pažitný
demian@sapas.sk

Teraz najčítanejšie

Slovenská psychedelická spoločnosť, o.z.

Sme medziodborové občianske združenie pozostávajúce z profesionálov z oblasti psychológie, psychoterapie a psychiatrie, ako aj z iných oblastí. Naším hlavným poslaním je spájanie odborníkov a sprostredkovanie poznatkov o vývoji na poli psychedelického výskumu a práce s psychedelikami odbornej i laickej verejnosti. Cieľom je takisto priniesť do spoločenskej diskusie na túto tému vecný a racionálny tón a argumenty. Autori clankov: Mgr. Martin Pažitný, MUDr. Martin Šurkala, Mgr. Adam Greif, PhD.