BLOG
Jaroslava Lukačovičová
Jaroslava Lukačovičová
10 489

Chcete mať vyššiu mzdu? Týchto 7 tipov vám prinesie viac peňazí

Viac rád nájdete vo voľne dostupnej príručke.

Cieľom SPOLU – občianska demokracia je zlepšiť kvalitu života ľudí. Zvyšovanie platov je prirodzene našou prioritou, a preto sme spracovali voľne dostupnú príručku, ktorú si môžete prečítať TU. V tomto blogu vám z nej ponúkam 7 vybraných praktických rád, ako si zvýšiť príjem v súčasnosti.

  1. Minimum, na ktoré máte nárok zo zákona

Máloktorý zamestnanec vie, že rôzne typy práce majú v Zákonníku práce stanovené rôzne stupne minimálnej mzdy v závislosti od jej náročnosti. Nazývajú sa minimálne mzdové nároky. Prvým a najjednoduchším krokom pre zvýšenie vašej mzdy tak je kontrola, či sú vo vašom prípade tieto minimálne mzdové nároky dodržiavané. Ak nie, môžete tento argument účinne použiť pri vyjednávaní o vyššej mzde. Do ktorej zo šiestich kategórií spadáte si môžete pozrieť na tomto odkaze.

  1. Vyjednajte si vyšší plat

Najefektívnejším spôsobom, ako získať vyšší plat, je vypýtať si ho. Existuje niekoľko tipov, ktoré vám pri vyjednávaní vyššej mzdy zlepšia šancu na úspech. Nájdete ich prehľadne spísané TU.

  1. Aj odbory môžu pomôcť

Aj keď je organizovanosť v pracovných odboroch na Slovensku často nízka, v niektorých odvetviach to neplatí a odbory majú silný vplyv na výšku miezd. Ide obzvlášť o väčšie firmy a odvetvia (lekári, sestry, učitelia, železničiari, baníci, automobilový priemysel, a iné). Z toho dôvodu môže byť v niektorých prípadoch vhodnou voľbou obrátiť sa na odborových predákov. Tí majú často možnosť kolektívne vyjednať viac výhod ako jednotlivec.

  1. Ak nevykonávate závislú prácu, môžete získať vyššiu čistú mzdu

Znaky závislej práce sú nasledovné:

–     je vykonávaná vo vzťahu nadradenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca;

–     podľa pokynov zamestnávateľa;

–     v mene zamestnávateľa;

–     v pracovnom čase určenom zamestnávateľom;

–     za mzdu alebo odmenu.

Stačí, že viete vykonávať prácu bez toho, aby ste museli splniť všetky znaky – o závislú prácu sa v tom prípade už nejedná. Dobrým príkladom vykonávania práce, ktorá nespĺňa všetky znaky závislej práce, môže byť vedenie účtovníctva. To znamená, že organizácia nemusí interne zamestnávať účtovníka, ale môže si jeho prácu objednať subdodávateľsky, na základe obchodného vzťahu.

Otvára sa vám tak možnosť dohodnúť sa s objednávateľom vašich služieb, že váš vzťah nebude pracovnoprávny ale obchodný. Výhodou tohto kroku je dosiahnutie vyššej čistej mzdy a nižších odvodov. Zmena z pracovnoprávneho vzťahu na obchodný však neprináša však len výhody, ale aj nevýhody, ako je nižšia miera sociálneho zabezpečenia a ochrany, a preto by si každý zamestnanec mal dôkladne zvážiť pre a proti tohto kroku. Modelové prepočty nájdete TU.

  1. Dodanie služieb alebo diela cez autorský zákon môže byť výhodnejšie

Pokiaľ ste dodávateľom diela alebo služieb, ktoré sa dajú označiť ako vaše autorské dielo, nemusíte byť držiteľom živnostenského oprávnenia, pretože takéto dielo alebo služby môžete dodať prostredníctvom autorského zákona, ktorý môže byť pre vás finančne výhodnejší. V praxi sa najčastejšie jedná napríklad o vývoj a dodanie softvéru, dodávku webstránky, či vytvorenie loga spoločnosti, alebo v prípade vydavateľstva aj o dodanie literárnych diel, či iných umeleckých činností. Ďalšie informácie a príklady nájdete prepočítané TU.

  1. Ušetrite, ak sa jedná o jednorazový príjem

Charakter niektorých činností nie je možné zaradiť pod závislú prácu, nemá taktiež význam, aby ste si kvôli nim vybavovali živnostenské oprávnenie, a nie je možné ich zaradiť pod autorské príjmy. Sú to väčšinou jednorazové, náhodné, či príležitostné príjmy, ktoré bežne nevykonávate.

Na takéto príjmy je najjednoduchšie uzatvoriť niektorý typ zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Medzi najčastejšie používané typy patrí zmluva o dielo, mandátna, či príkazná zmluva. Po zmene zákona o dani z príjmov platného od 1. januára 2018 za príležitostný príjem oslobodený od dane vo výške 500 eur/rok nemožno považovať príjem, ktorý je vyplatený na zmluvnom základe a môže predstavovať daňový výdavok pre objednávateľa. To znamená, že takúto zmluvu je možné uzatvoriť aj naďalej, ale nemožno ju považovať za oslobodený príjem. V daňovom priznaní si ju občania uvedú v ostatných príjmoch a odvedú z nej daň vo výške 19 %.

  1. Ak sa vám nepodarí so zamestnávateľom vyjednať vyššiu mzdu, skúste požiadať o nepeňažné benefity, ktoré vám nakoniec môžu ušetriť peniaze

Lepšie nastavenie pracovného času pri rôznych životných etapách vám v konečnom dôsledku môže priniesť úsporu alebo vyššie pohodlie. Zákonník práce a platná legislatíva umožňujú zamestnávateľom prideľovať nepeňažné benefity ako sú:

–    flexibilný pracovný čas

–    telepráca, práca z domu

–    zdieľané pracovné miesto

–    príspevok na použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia

Slovensko vo výške platov zaostáva nielen za vyspelejšími krajinami EÚ, ale aj za krajinami V4, ku ktorým má historicky najbližšie. Naše mzdy v porovnaní s krajinami V4 rýchlo a výrazne nerastú napriek tomu, že naša produktivita v rámci V4 v poslednom desaťročí rástla najrýchlejšie oproti priemeru EÚ. Snahou SPOLU – občianska demokracia je, aby sa Slovensko pripojilo ku vyspelým krajinám EÚ aj životnou úrovňou.

K rastu miezd môže výrazne pomôcť aj štát, hlavne v prípade nízkopríjmových skupín a zníženia ich daňovo-odvodového zaťaženia. Niekoľko takýchto návrhov už poslanci SPOLU predložili do parlamentu a máme ich pripravené, aby v budúcnosti po zmene vlády mzdy skutočne vzrástli. Ich prehľad nájdete TU.

Našu prácu môžete tiež sledovať na Facebooku.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Pridajte sa k predplatiteľom

Dnes na DenníkN.sk

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.

Blogy

|