BLOG
Tomáš Hupka
Tomáš Hupka
1 750

Láska ako životný princíp

Každý človek si skôr či neskôr položí otázku: aký zmysel má jeho život. Je to otázka veľmi dôležitá. Mnohí ľudia sa boja tejto otázky, pretože tušia, že hľadanie odpovede by zmenilo ich život. Možno ho nechcú meniť a možno sa boja zmeny…

Obava a strach pred tým „novým“ je niečím prirodzením. Píše o tom vo svojich knihách aj Carl Gustav Jung. Ale tento strach nie je opodstatnený. Poznanie seba, nášho života a zmyslu nášho života nás vedie k plnšiemu životu. Aký je teda jeho zmysel?

 

Životný princíp

Každý človek má celý systém potrieb, cieľov a hodnôt. No nad tým všetkým je princíp, ktorý usmerňuje celý náš život. Tento princíp je zodpovedný za to, že náš život sa nesie v určitom „duchu“. Dáva životu určitú podobu a črtu. A pomáha nám rozhodovať sa. Ak vieme, čo je našim životným princípom, potom tento princíp sa prenáša aj do našich hodnôt a do spôsobu ako robíme rozhodnutia a žijeme. Zomrieme tak, ako sme žili. Tak aký je náš životný princíp? Ľudia často hovoria: práca, peniaze, uznanie, sláva, úspech, zábava, vzťahy, bohatstvo, spoločenský status, titul… Aký je ten Váš?

 

Princíp, ale aký?

V životoch ľudí najčastejšie rezonujú tri životné princípy: telesné uspokojenie, moc a istá nezodpovednosť – neschopnosť prevziať zodpovednosť za svoj život. Tieto tri princípy rezonujú aj v dielach troch významných psychológov a psychiatrov. Sigmund Freud píše, že v každom človeku sa odohráva zápas medzi žiadostivosťou a morálkou a základnou hnacou silou tu je slasť. A potlačená sexualita vedie k neurózam. Alfred Adler v porovnaní s Freudom vnímal sexualitu len ako kulisu zápasu o moc. A túžba po moci je pre neho odpoveďou na komplex menejcennosti. Základnou hnacou silou je pre neho túžba ovládnuť. Barrhus Skinner zas prišiel s teóriou, že život človeka je determinovaný. Človek je len v pozícií herca, ktorý má zahrať svoju rolu, podľa vopred daného scenára. Každý z týchto autorov má v niečom pravdu. Naozaj túžime po moci, aj po slasti, často zápasíme s komplexom menejcennosti a s rôznymi fóbiami  (dôsledok potláčania) a mnohé veci sú dané (odkiaľ pochádzame, rodina, minulosť…). Napriek tomu každý človek má možnosť voľby. Deň sa skladá z množstva malých a aj veľkých rozhodnutí. Nie je to len áno, alebo nie. Rozhodnutia ovplyvňujú náš život a budúcnosť. Preto je smutné, že ľudia podliehajú beznádeji. A stratili nádej na zmenu… Človek je slobodný, dokonca napriek túžbe mať niečo vo svojej moci a túžbe po druhom. A sloboda, to je cesta k objaveniu seba a k realizáciu. Je znakom zrelosti nájsť si čas pre seba, doslova prežiť sám so sebou a čeliť vnútorným myšlienkam a pocitom (ktoré sa hlásia k životu).

 

Na čom reálne záleží?

Tak moc, slasť, determinácia… peniaze, práca, kariéra, status… tak čo ovplyvňuje náš život? A na čom reálne záleží? Veľa ľudí pri pohľade na svoj život… a je jedno čo dosiahli v práci, koľko majú na konte a či žili bohémskym životom… prežíva prázdnotu… Naozaj je toto všetko? A upadajú do frustrácie, seba ľútosti a depresie. Cítia sa podvedení, pretože sa naozaj snažili, stálo ich to veľa síl a teraz… Istý muž v strednom veku dostal cenu za celoživotný prínos v oblasti, v ktorej pôsobil a v ktorej bol naozaj dobrý. Poďakoval sa za ocenenie a povedal, „teraz mi ostáva prísť na to, čo so zvyškom života…“ Desiatky rokov práce, cieľ splnený a čo teraz… ?

 

Čo je skutočným cieľom?

Ak vsadíte na zlý životný princíp, potom ani obrovské nasadenie a usilovnosť nebudú korunované pocitom úspechu a spokojnosti. Mnohé z vyššie uvedených princípov stoja na egoizme, alebo ak chcete presadzovaní seba na úkor všetkých a všetkého. A všetko ostatné sa tým pádom stalo prekážkou na ceste k dosiahnutiu cieľa… Hodnotu princípu dáva cieľ, ku ktorému vedie.

 

Cieľom je spokojnosť

Ak chceme vyskúšať a zažiť všetko čo je v ponuke, je to akoby sme sa pokúšali zmiešať olej a vodu. Jednoducho sa nespoja. Kult zážitku vedie k rozpadu osobnosti. Ak chce človek žiť naplnený život, musí svoj život vnímať ako niečo usporiadané a zmysluplné – niečo čo stojí na hodnotách a rebríčku hodnôt… Okrem toho dosiahnuť zrelosť a stať sa osobnosťou, znamená vedieť sa obetovať a vybrať si.

 

Láska ako životný princíp

Muž ktorý si vybral konkrétnu ženu za manželku týmto krokom vylúčil všetky ostatné ženy (ako potenciálne manželky). Ak nedáte niekomu slovo a nesľúbite vernosť, nevznikne skutočná dôvera a autentický vzťah v ktorom dvaja ľudia môžu rásť. Milovať znamená uzavrieť stávku na celý život. Vytrvať. Práve tu mnohí zlyhávajú. Majú na dosah veľké veci a odchádzajú. Kult zážitku nám predstavuje človeka, ktorý túži mať všetko. Aby nakoniec ostal stáť s prázdnymi rukami. S pocitom prázdnoty.

Ako isto tušíte, tým najlepším životným princípom je láska. Láska nepozná otázku osobného prospechu, tým človeka vytrháva z egoizmu a upriamuje jeho pozornosť na to, čo je trvácne a tým dáva jeho životu zmysel.

 

Dať životu určitý rád

Tento obrat človeka k človeku a život založený na láske, je jedným z cenných úlomkov personalizmu. Človek sa stane osobnosťou len vtedy, keď je niekým milovaný a prijímaný. To predpokladá existenciu vzťahu, ktorý je založený na vzájomnej láske a prijatí. Viktor Frankl hovorí, že pravú sebaúctu a sebavedomie človek môže nájsť iba v spätnej väzbe od tých, ktorých miluje. Sebaodovzdanie a obeta sú spojené s trvalým uspokojením – že sme so svojím životom naložili dobre. Láska nie je behom na krátke trate. Nesľubuje okamžitú odmenu, iba konečné naplnenie. Láska znamená veriť niekomu a prežívať spolu aj to zlé. Prechádzať cez to a prekonať to spolu.

 

Ak sme sa na začiatku pýtali, aký životný princíp rezonuje v našom živote, teraz v kontexte lásky zaznieva otázka, aké miesto v našom živote zohráva ten druhý. Či jeho túžby a potreby sú pre nás rovnako dôležité, ako tie naše. Ak je tomu naozaj tak, potom do nášho života vstúpila láska…

-th-

John Powell. Bol profesorom psychológie a spirituality na univerzite v Chicagu. Napísal množstvo kníh, ktoré sa stali bestsellermi. Jedna z nich – Bezvýhradná láska, sa stala podkladom tohto článku.

 

Zdroj fotografie:

www.wifeandphrases.com

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Pridajte sa k predplatiteľom

Dnes na DenníkN.sk

Pred dvoma rokmi sme spolu s manželkou absolvovali kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. Pracovné podmienky mi neumožňujú rozbehnúť takýto kurz, preto by som rád o vzťahoch aspoň písal. Zároveň by som rád nadviazal na obdobie, kedy som o vzťahoch písal blogy na stránke .týždňa... Tom

Blogy

|